Press "Enter" to skip to content

แก้ไขคางทู่ ด้วยการเสริมคาง

mp3cutterfreedownload 0

เสริมคาง แก้ไขคางทู่

รูปร่างใบหน้าของแต่ละคน ล้วนมีความแตกต่างกันออกไปตามเชื้อชาติและพันธุกรรม คงมีหลายคนที่มีปัญหาคางไม่ได้สัดส่วน ทำให้ใบหน้าขาดความสวยงาม หนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยก็คือการมีคางทู่ ทำให้ใบหน้าไม่มีความสมดุล จนทำให้ขาดความมั่นใจ การเสริมคางสามารถทำให้คางกลับมามีรูปร่างสวยได้รูป วันนี้เราลองมาดูเทคนิคการเสริมคางกันเลยดีกว่า

การเสริมคาง

คางทู่คืออะไร

คางทู่เป็นลักษณะของคางที่มีการหดไปด้านหลังมากเกิดไป ทำให้ใบหน้าขาดความสวยงาม การถอยของคางไปด้านหลังจะทำให้ใบหน้าส่วนล่างหายไป ส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือการมีปัญหาคางยื่น อันเกิดจากการมีคางยื่นออกไปด้านหน้ามากจนเกินไป ทำให้ดูไม่ได้สัดส่วนกับใบหน้า การผ่าตัดเสริมคางสามารถแก้ปัญหาคางทู่ให้หายไปได้

การผ่าตัดเสริมคาง

การผ่าตัดเสริมคางเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากบริเวณใบหน้านั้นเต็มไปด้วยเส้นประสาทและกล้ามเนื้ออยู่มากมาย อาจก่อให้เกิดการกระทบต่อโครงสร้างของฟัน ดังนั้นควรเข้ารับการศัลยกรรมกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

จุดประสงค์ของการเสริมคาง

การผ่าตัดเสริมคางมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขรูปร่างที่บกพร่องของใบหน้า ที่ไม่ได้สัดส่วน ให้กลับมามีรูปสวยเป็นธรรมชาติ การเสริมคางได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีความปลอดภัยสูง หลังการผ่าตัดจะทำให้ใบหน้าเรียวยาว ทำให้บุคลิกภาพดีขึ้นได้

วิธีการผ่าตัดเสริมคาง

  • การผ่าตัดภายนอกช่องปาก แพทย์จะทำการเปิดปากแผลผ่าตัดบริเวณใต้คาง แผลผ่าตัดจะมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นจึงจัดวางแท่งซิลิโคนไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ จากนั้นจัดแต่งให้เข้ารูป แล้วทำการเย็บปิดแผล เป็นวิธีการผ่าตัดที่ไม่มีความยุ่งยาก ทำให้ดูแลแผลผ่าตัดได้ง่าย เพียงแค่ระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ แต่วิธีนี้ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะทำให้เกิดรอยแผลเป็น
  • การผ่าตัดเปิดปากแผลในปาก แพทย์จะทำการเปิดปากแผลจากด้านในปาก เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก โดยผ่าตัดเปิดปากแผลบริเวณซอกเหงือกกับริมฝีปากล่าง จากนั้นจึงทำการแยกเยื้อหุ้มกระดูกคางตรงขอบล่างขึ้นมา จากนั้นแพทย์จึงทำการวางแท่งซิลิโคนลงไปยังตำแหน่งที่ได้ทำการประเมินเอาไว้ เสร็จแล้วเย็บปิดปากแผลด้วยไหมละลาย การเสริมคางโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดสามารถกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้

การผ่าตัดเสริมคาง มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขรูปร่างของคางที่ผิดปกติ ให้มีกลับมามีรูปร่างสวยได้สัดส่วนกับใบหน้า หลังการผ่าตัดจะทำให้รูปร่างของคางเปลี่ยนไปอย่างถาวร ทำให้คางเรียวสวย ทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นน่ามอง

Comments are closed.